TEL: 01 / 62 01 700        MOB: 041 / 652 556        E-MAIL: info@faktura.si

Društva, zavodi in vrtci

> Domov > Za podjetja > Društva, zavodi in vrtci

Računovodske storitve za društva, zavode in vrtceDruštva in zavodi so neprofitne organizacije, ki zahtevajo posebno vodenje računovodstva.
Zakon o društvih in Slovenski računovodski standardi določajo način in posebnosti vodenja poslovnih knjig za društva. Predpisi določajo ločeno vodenje podatkov za pridobitno in nepridobitno dejavnost društev, odgovornost za pravilno knjiženje poslovnih dogodkov pa nosi predsednik društva.

Društva, ki poleg neprofitne opravljajo tudi pridobitno dejavnost, pa morajo podatke o finančnem in materialnem poslovanju iz te dejavnosti voditi in izkazovati ločeno. To v praksi pomeni dvojno vodenje. Z ločenim vodenjem pridobitne dejavnosti se davčni upravi dokazuje, da iz naslova pridobitne dejavnosti društva ne ustvarjate dobička, oziroma če ga, je ta del obdavčen.

Naš računovodski servis opravlja celostne računovodske storitve za društva po sistemu dvostavnega knjigovodstva. S tem vam omogočamo redno spremljanje rezultatov poslovanja in izpolnjevanja vseh obveznosti do državnih inštitucij.

Na vašo željo lahko opravljamo vse storitve ali le posamezno storitev, kot so npr. izračun plače, izdelava zaključnega računa itd. Z nenehnim izobraževanjem in spremljanjem aktualnih sprememb s področja računovodstva in davkov v oziru na društva, vas ažurno obveščamo o spremembah in skrbimo za optimalno poslovanje vašega društva.

Tudi zasebni in javni zavodi poznajo nekatere posebnosti, ki se pojavljajo zaradi njihovega specifičnega položaja.

Država v določenem smislu javnim zavodom omejuje samostojnost na vseh področjih, tudi računovodskem. Tako kot pri društvih gre tudi pri zavodih za dvojno vodenje računovodstva in
delitev javne in tržne dejavnosti v javnih zavodih.

Javni zavodi so dolžni voditi računovodstvo tako po načelu nastanka poslovnega dogodka kot po načelu denarnega toka, kar nemalokrat povzroča težave. Da ne boste v dilemah glede pravilnega vodenja računovodstva, se obrnite na nas, saj vam bomo z znanjem in strokovnostjo z veseljem priskočili na pomoč.


Računovodske storitve za društva in zavodeRačunovodske storitve

Možen je dogovor za opravljanje vseh računovodskih storitev ali pa le za opravljanje določenega dela računovodstva. Med drugim nudimo vsa običajna računovodstva opravila:

- Kontiranje in knjiženje dokumentov (izdani računi, prejeti računi, bančni izpiski, poboti itd.);
- Izstavljanje računov;
- Obračun davka na dodano vrednost (DDV);
- Priprava letnih poročil za namene obračuna davka od dobička ali dohodka pravnih oseb ali davka od dobička iz dejavnosti za samostojne podjetnike;
- Priprava letnih poročil za namene statističnega poročanja AJPES;
- Obračuni plač za zaposlene in poročanje kontrolnim institucijam;
- Obračun potnih nalogov;
- Obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev in poročanje kontrolnim institucijam;
- Obračuni najemnin za izplačilo fizičnim osebam in poročanje kontrolnim institucijam;
- Izvajanje plačilnega prometa;
- Prijava obveznosti v ePobot;
- Priprava in oddaja poročil za namene Banke Slovenije in statističnega poročanja AJPES, kot so statistika finančnih računov, četrtletno poročilo o poslovanju poslovnih subjektov, poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti;
- Postopki pridobivanja delovnih dovoljenj in s tem povezana dokumentacija;
- Izdelava zaključnega računa.


Za več informacij nam pošljite povpraševanje ali nas kontaktirajte na telefon 01/ 62 01 700.

Povpraševanje
Tipičen nabor storitev za posamezno podjetjetip storitevsamostojni podjetniki in kmetovalcidruštva, zavodi, vrtcizdravniki in zobozdravnikinotarji in odvetnikimikro in mala podjetjasrednja podjetjavelika podjetja
vodenje temeljnih knjig
vodenje pomožnih knjig
knjigovodstvo plač
stroškovno knjigovodstvo
projektno knjigovodstvo
predračunavanje
svetovanje pri poslovanju
nadziranje in analiziranje
kontrola poslovanja


Priporočena storitev
Opcijska storitev