TEL: 01 / 62 01 700        MOB: 041 / 652 556        E-MAIL: info@faktura.si

Velika podjetja

> Domov > Za podjetja > Velika podjetja

Raqčunovodske storitve za velika podjetja

V podjetju R Fakturra d.o.o. izvajamo računovodske storitve, poslovno kadrovsko in davčno svetovanje za večja podjetja, ki želijo poslovati čim bolj uspešno. Kakovost opravljenih del je za nas na prvem mestu, saj naše delo temelji na zaupanju, individualnem pristopu, odzivnosti, fleksibilnosti in varnosti. vost opravljenih del je za nas na prvem mestu, saj naše delo temelji na zaupanju, individualnem pristopu, odzivnosti, fleksibilnosti in varnosti.


Fotografija: freedigitalphotos.net


Računovodske storitve za velika podjetjaRačunovodske storitve

Možen je dogovor za opravljanje vseh računovodskih storitev ali pa le za opravljanje določenega dela računovodstva. Med drugim nudimo vsa običajna računovodstva opravila:

- Kontiranje in knjiženje dokumentov (izdani računi, prejeti računi, bančni izpiski, poboti idr.);
- Izstavljanje računov;
- Obračun davka na dodano vrednost (DDV);
- Obračun amortizacije;
- Priprava letnih poročil za namene obračuna davka od dobička ali dohodka pravnih oseb;
- Priprava letnih poročil za namene statističnega poročanja AJPES;
- Obračuni plač za zaposlene in poročanje kontrolnim institucijam;
- Obračun potnih nalogov;
- Obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev in poročanje kontrolnim institucijam;
- Obračuni najemnin za izplačilo fizičnim osebam in poročanje kontrolnim institucijam;
- Izvajanje plačilnega prometa;
- Prijava obveznosti v ePobot;
- Priprava in oddaja poročil za namene Banke Slovenije in statističnega poročanja AJPES, kot so statistika finančnih računov, četrtletno poročilo o poslovanju poslovnih subjektov, poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti;
- Postopki pridobivanja delovnih dovoljenj in s tem povezana dokumentacija;
- Vodenje evidenc osnovnih sredstev;
- Vodenje finančnega prometa preko transakcijskih računov in ročne blagajne;
- Izdelava zaključnega računa.


Za več informacij nam pošljite povpraševanje ali nas kontaktirajte na telefon 01/ 62 01 700.

Povpraševanje
Tipičen nabor storitev za posamezno podjetje


tip storitevsamostojni podjetniki in kmetovalcidruštva, zavodi, vrtcizdravniki in zobozdravnikinotarji in odvetnikimikro in mala podjetjasrednja podjetjavelika podjetja
vodenje temeljnih knjig
vodenje pomožnih knjig
knjigovodstvo plač
stroškovno knjigovodstvo
projektno knjigovodstvo
predračunavanje
svetovanje pri poslovanju
nadziranje in analiziranje
kontrola poslovanja


Priporočena storitev
Opcijska storitev