TEL: 01 / 62 01 700        MOB: 041 / 652 556        E-MAIL: info@faktura.si

Samostojni podjetniki, kmetje in zasebni športni delavci

> Domov > Za podjetja > Samostojni podjetniki, kmetje in zasebni športni delavci

Samostojni podjetniki, kmetje, športni delavciTudi samostojni podjetniki, kmetje in zasebni športni delavci morajo voditi računovodstvo, kar je lahko v času nenehnih sprememb zakonodaje zelo stresno. Ker je vaše delo pomembno, se mu morate posvetiti z vso pozornostjo in skrbjo, ob tem pa običajno ni veliko časa za računovodska dela.

Zato se raje obrnite na nas, saj bomo za vas vodili računovodstvo in spremljali hitro spremenljive pogoje poslovanja ter zahteve, ki jih narekujejo spremembe v zakonodaji.

Če imate namen postati samostojni podjetnik, vam svetujemo, da se na nas obrnete še pred pričetkom opravljanja dejavnosti, saj vam lahko nudimo pomoč in odgovore na bistvena vprašanja.
Še pred registracijo vas pripravimo in vam pomagamo odgovoriti na vrsto vprašanj, kot so obseg prihodkov v prvem letu poslovanja, način vodenja poslovnih knjig idr. Na tej podlagi boste potem tudi lažje sprejeli posamezne poslovne odločitve.

Tudi kasneje vam lahko nudimo pomoč pri reševanju problemov, iskanju možnosti in pripravi poslovnih načrtov ter analizi doseženih rezultatov. Hkrati pa tudi poskrbimo, da se računovodstvo res vodi v skladu s pravili in z zakonodajo.


Samostojni podjetnikiRačunovodske storitve

Možen je dogovor za opravljanje vseh računovodskih storitev ali pa le za opravljanje določenega dela računovodstva. Med drugim nudimo vsa običajna računovodstva opravila:

- Kontiranje in knjiženje dokumentov (izdani računi, prejeti računi, bančni izpiski, poboti itd.);
- Izstavljanje računov;
- Obračun davka na dodano vrednost (DDV);
- Priprava letnih poročil za namene obračuna davka od dobička ali dohodka pravnih oseb ali davka od dobička iz dejavnosti za samostojne podjetnike;
- Priprava letnih poročil za namene statističnega poročanja AJPES;
- Obračuni plač za zaposlene ali samostojne podjetnike in poročanje kontrolnim institucijam;
- Obračun potnih nalogov;
- Obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev in poročanje kontrolnim institucijam;
- Obračuni najemnin za izplačilo fizičnim osebam in poročanje kontrolnim institucijam;
- Izvajanje plačilnega prometa;
- Prijava obveznosti v ePobot;
- Priprava in oddaja poročil za namene Banke Slovenije in statističnega poročanja AJPES, kot so statistika finančnih računov, četrtletno poročilo o poslovanju poslovnih subjektov, poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti;
- Postopki pridobivanja delovnih dovoljenj in s tem povezana dokumentacija;
- Izdelava zaključnega računa.

Za več informacij nam pošljite povpraševanje ali nas kontaktirajte na telefon 01/ 62 01 700.

Povpraševanje
Tipičen nabor storitev za posamezno podjetjetip storitevsamostojni podjetniki in kmetovalcidruštva, zavodi, vrtcizdravniki in zobozdravnikinotarji in odvetnikimikro in mala podjetjasrednja podjetjavelika podjetja
vodenje temeljnih knjig
vodenje pomožnih knjig
knjigovodstvo plač
stroškovno knjigovodstvo
projektno knjigovodstvo
predračunavanje
svetovanje pri poslovanju
nadziranje in analiziranje
kontrola poslovanja


Priporočena storitev
Opcijska storitev